Systemy alarmowe

Waczanie alarmuNajbardziej popularnym a zarazem najskuteczniejszym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa w określonym obiekcie - bez zwględu na jego rodzaj (czy jest to mały domek jednorodzinny czy duża firma) jest zainstalowanie w nim systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) zwanego popularnie systemem alarmowym. Jego głównym zadaniem jest wykrycie oraz zasygnalizowanie użytkownikowi o próbie kradzieży, napadu lub włamania zarówno do wnętrza chronionego obiektu jak i na teren go otaczający.

Idea działania systemu SSWiN jest bardzo prosta: Czujnik ruchu wyktywa intruza w chroniowej strefie, przekazuje tą informację do centrali która automatycznie ostrzega właściciela, pracowników ochrony lub inne osoby o zaistnieniu niebezpieczeństwa. Może się to odbywać na różne sposoby:

  • przez uruchomienie sygnalizatorów optyczno- akustycznych rozmieszczonych wewnątrz i na zewnątrz obiektu
  • przez przesłanie ostrzeżenia na wybrane numery telefonów w formie komunikatu słownego lub SMS-a
  • przez wysłanie komunikatu do stacji monitorującej agencji ochrony, która natychmiast wyśle na miejsce grupę interwencyjną

System alarmowy może również w przypadku niebezpieczeństwa automatycznie podjąć pewne działania np. odciąć zasilanie, zablokować wybrane drzwi, włączyć oświetlenie w obiekcie itp.

Nasza firma instaluje profesjonalne systemy alarmowe z możliwością zdalnego sterowania przez telefon komórkowy lub Internet. Nasze systemy są również gotowe do podłączenia nadajników dowolnej Agencji Ochrony
Współczesny system alarmowy może powiadomić Cię nie tylko o próbie włamania lub napadu, ale również o pożarze, o wycieku gazu a nawet o zalaniu. Informację o niebezpieczeństwie otrzymasz natychmiast po jego zaistnieniu.
Można również zdalnie sprawdzić stan systemu, a nawet włączyć go lub rozbroić. Te możliwości nowoczesnych systemów alarmowych pozwalają na ciągłą kontrolę bezpieczeństwa obiektu, praktycznie z każdego miejsca na świecie.