Monitoring IP - najważniejsze pytania.

Kamera sieciowa IP - rozwiązanie dla każdej firmy?

Funkcje kamery IP są podobne do funkcji kamery analogowej, jedna i druga wysyła obraz wideo w czasie rzeczywistym. Różnica polega na sposobie transmisji. W kamerze IP obraz wideo jest przesyłany w formie pakietów danych w sieciach IP takich jak LAN (Local Area Network) lub Internet. Strumień wideo z kamery IP jest dostępny w całej sieci; może być z dowolnego miejsca oglądany i zapisywany. Użytkownicy mogą przeglądać obraz i zarządzać kamerą z dowolnego miejsca przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej lub specjalistycznego oprogramowania. W zastosowaniach przemysłowych zwiększa to elastyczność systemu i obsługi.

Co to jest kamera sieciowa IP?


Kamera IP łączy w sobie funkcje kamery analogowej i komputera. Kamery IP przechwytują obraz na żywo i przesyłają go za pośrednictwem sieci. Protokoły sieciowe umożliwiają uprawnionym użytkownikom zarządzanie kamerami, zapis obrazu i podgląd poprzez sieć  lokalną lub rozległą. Wielką zaletą kamer IP jest ich wszechstronność.

Jakie są korzyści ze stosowania kamer IP?

Największą korzyścią stosowania kamer IP jest to, że strumień wideo w sieci IP (np. w nternecie) jest dostępny przez przeglądarkę internetową, co oznacza, że można uzyskać dostęp do kamery i jej funkcji z dowolnego miejsca na świecie (przez Internet). Dodatkowo wzrastają możliwości zdalnego dostępu i kontroli, ponieważ strumień wideo w postaci pakietów danych, można przechowywać w różnych lokalizacjach i urządzeniach NAS (Network Attached Storage). Wielu użytkowników wybiera kamery IP z uwagi na możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury sieciowej. Stosowanie kamer IP pozwala uniknąć stosowania dodatkowego okablowania, koniecznego w przypadku CCTV. Dodatkowo kamery IP mogą być zasilane poprzez switch-e PoE (Power over Ethernet), likwidując tym samym konieczność stosowania zasilaczy i okablowania zasilającego. Powoduje to , że kamery IP są doskonałe do stosowania w trudno dostępnych miejscach.

Czy jest ważne posiadanie kamer sieciowych, do których można uzyskać zdalny dostęp?

W systemach IP można w prosty sposób wykonywać kopie zapasowe i w każdej chwili uzyskać dostęp do danych. Kamery analogowe nie były w stanie tego zapewnić a rejestratory nie oferują wszechstronności monitoringu IP. Rozwiązania IP dają dostęp do przekazu wideo na żywo w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na świecie. Dodatkowo można monitorować dom lub biuro używając telefonu komórkowego. Co to oznacza dla konsumenta? Oznacza to, że można uzyskać zdalny dostęp do kamer IP, wpisując po prostu kilka numerów w przeglądarce internetowej, włączonej do sieci WWW (World Wide Web). Z systemem IP otrzymujemy nową jakość w dziedzinie monitoringu, której nie mogą zaoferować systemy CCTV.

O czym należy pamiętać używając kamer sieciowych? 

  • Kamera IP posiada własny unikatowy adres IP.
  • Może być zainstalowana wszędzie tam, gdzie jest dostępny protokół sieci Internet.
  • Nie wymaga podłączenia do komputera.
  • Użytkownik może uzyskać dostęp do kamery IP wykorzystując do tego sieciowy rejestrator wideo.
  • Kamery IP umożliwiają zapis z detekcją ruchu i dwukierunkową transmisję audio.
  • Większość kamer PTZ posiada port szeregowy umożliwiający kontrolę mechanizmu obrotowego.
  • Kamery IP mogą podłączane kablem UTP, mogą być bezprzewodowe (WiFi), w wersjach zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

 

Co to jest Wideo Server?

Jest to urządzenie, które zamienia kamerę analogową w pełni funkcjonalną kamerę IP. Strumień wideo z wideo serwera może być dostępny przez sieć Internet. Wideo Serwer to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału analogowego do cyfrowego strumienia wideo. Wideo serwer pozwala na podłączenie kamer analogowych do sieci IP, takich jak LAN (Local Area Network) lub Internet. Wykorzystując wideo serwery możemy zmodernizować istniejący system CCTV, włączając go do sieci. Tym samym zachowujemy istniejące kamery analogowe w nowobudowanym systemie IP.

Serwery wideo używane w ramach nadzoru.

W branży zabezpieczeń wideo serwer jest urządzeniem, do którego można podłączyć jedno lub więcej źródeł wideo. Serwery wideo stosuje się   celu transmisji obrazu z istniejącej sieci analogowej do sieci IP. Kamera analogowa podłączona do wideo serwera uzyskuje nowe właściwości niedostępne w sieci CCTV. Podgląd jest dostępny przez przeglądarkę internetową, lub załączone oprogramowanie. Możliwe jest przesyłanie obrazu do sieci Internet i tym samym zdalny podgląd. Aby przesłać dane do sieci Internet jest konieczne posiadanie stałego numeru IP.

 żródło: www.internec.pl